சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

Bay area Hindu Calendar, Panchangam
Jan 2024   Feb 2024   Mar 2024   Apr 2024   May 2024   Jun 2024   Jul 2024   Aug 2024   Sep 2024   Oct 2024   Nov 2024   Dec 2024  

<<<  <  June 2024   >  >>>
* Panchangam ( Thithi / Natchathiram ending Time) for San Francisco Bay Area, CA  
Sunday   Monday   Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday   Saturday  
           
1
K.Dashami till 4:34pm   
Uthirattathi till 2:46pm    

Yogam:
R: 09:28am-11:16am
Y: 02:55pm-04:43pm

Yogam: Si 2:46pm; Ma
Guli: 05:51am-07:39am

Mutrothal
Mutrothal  
2
K.Ekadashi till 2:11pm   
Revathi till 1:11pm    

R: 06:33pm-08:22pm
Y: 01:06pm-02:55pm

Yogam: Am 1:11pm; Si
Guli: 04:44pm-06:33pm

K.Ekadasi  
3
K.Dwadashi till 11:48am   
Aswini till 11:35am    

R: 07:39am-09:28am
Y: 11:17am-01:06pm

Yogam: Si 11:35am; Si
Guli: 02:55pm-04:44pm

Pradosham  
4
K.Trayodashi till 9:31am   
Bharani till 10:05am    

R: 04:45pm-06:34pm
Y: 09:28am-11:17am

Yogam: Si 10:05am; Si
Guli: 01:07pm-02:56pm

Karthigai  
5
K.Chaturdashi till 7:25am   
Karthigai till 8:47am    

R: 01:07pm-02:56pm
Y: 07:39am-09:28am

Yogam: Am 8:47am; Si
Guli: 11:17am-01:06pm

Amavaasai  
6
K.Amaavaasai till 5:37am   
Rohini till 7:47am    

R: 02:56pm-04:45pm
Y: 05:49am-07:38am

Yogam: Ma 7:47am; Ma
Guli: 09:28am-11:17am
 
7
S.Pirathamai till 4:15am   
Mirugasirisham till 7:13am    

R: 11:17am-01:06pm
Y: 04:46pm-06:35pm

Yogam: Si 7:13am; Si
Guli: 07:38am-09:27am
 
8
S.Dwitiyai till 3:25am   
Thiruvathiraia till 7:13am    

R: 09:28am-11:17am
Y: 02:57pm-04:46pm

Yogam: Si 7:13am; Si
Guli: 05:49am-07:38am
 
9
S.Thiruthiyai till 3:14am   
Punarpoosam till 7:51am    

R: 06:37pm-08:26pm
Y: 01:08pm-02:57pm

Yogam: Si 7:51am; Si
Guli: 04:47pm-06:36pm

S.Chaturthi  
10
S.Chaturthi till 3:45am   
Poosam till 9:10am    

R: 07:38am-09:27am
Y: 11:18am-01:07pm

Yogam: Si 9:10am; Si
Guli: 02:57pm-04:46pm
 
11
S.Panchami till 4:57am   
Ayilyam till 11:10am    

R: 04:48pm-06:37pm
Y: 09:28am-11:17am

Yogam: Si 11:10am; Si
Guli: 01:08pm-02:57pm

S.Sashti  
12
S.Sashti till 6:46am   
Magam till 1:43pm    

R: 01:08pm-02:57pm
Y: 07:38am-09:27am

Yogam: Si 1:43pm; Am
Guli: 11:18am-01:07pm
 
13
S.Sapthami till 9:03am   
Pooram till 4:39pm    

R: 02:58pm-04:47pm
Y: 05:49am-07:38am

Yogam: Si 4:39pm; Ma
Guli: 09:28am-11:17am

S.Ashtami  
14
S.Ashtami till 11:34am   
Uthiram till 7:45pm    

R: 11:19am-01:09pm
Y: 04:49pm-06:39pm

Yogam: Si 7:45pm; Am
Guli: 07:39am-09:29am

Aani Maasam  
15
S.Navami till 2:02pm   
Hastham till 10:43pm    

R: 09:29am-11:19am
Y: 02:59pm-04:49pm

Yogam: Ma 10:43pm; Ma
Guli: 05:49am-07:39am
 
16
S.Dashami till 4:13pm   
Chithirai till 1:21am+    

R: 06:39pm-08:29pm
Y: 01:09pm-02:59pm

Yogam: Si
Guli: 04:49pm-06:39pm
 
17
S.Ekadashi till 5:54pm   
Chithirai till 1:21am    

R: 07:39am-09:29am
Y: 11:19am-01:09pm

Yogam: Si 1:21am; Am
Guli: 02:59pm-04:49pm

S.Ekadasi
 
18
S.Dwadashi till 6:58pm   
Swathi till 3:27am    

R: 04:49pm-06:39pm
Y: 09:29am-11:19am

Yogam: Si 3:27am; Ma
Guli: 01:09pm-02:59pm

Pradosham  
19
S.Trayodashi till 7:20pm   
Visakam till 4:54am    

R: 01:09pm-02:59pm
Y: 07:39am-09:29am

Yogam: Si 4:54am; Si
Guli: 11:19am-01:09pm
 
20
S.Chaturdashi till 7:01pm   
Anusham till 5:40am    

R: 03:00pm-04:50pm
Y: 05:50am-07:40am

Yogam: Si 5:40am; Si
Guli: 09:30am-11:20am
 
21
Pournami till 6:07pm   
Kettai till 5:49am    

R: 11:20am-01:10pm
Y: 04:50pm-06:40pm

Yogam: Ma 5:49am; Am
Guli: 07:40am-09:30am

Purnima  
22
K.Pirathamai till 4:43pm   
Moolam till 5:25am    

R: 09:30am-11:20am
Y: 03:00pm-04:50pm

Yogam: Si 5:25am; Si
Guli: 05:50am-07:40am
 
23
K.Dwitiyai till 2:56pm   
Pooradam till 4:34am    

Yogam:
R: 06:40pm-08:30pm
Y: 01:10pm-03:00pm

Yogam: Si 4:34am; Am
Guli: 04:50pm-06:40pm
 
24
K.Thiruthiyai till 12:53pm   
Uthiradam till 3:25am    

R: 07:41am-09:31am
Y: 11:21am-01:11pm

Yogam: Ma 3:25am; Am
Guli: 03:01pm-04:51pm

Sankatahara Chaturthi  
25
K.Chaturthi till 10:41am   
Thiruvonam till 2:03am    

R: 04:51pm-06:41pm
Y: 09:31am-11:21am

Yogam: Si 2:03am; Si
Guli: 01:11pm-03:01pm
 
26
K.Panchami till 8:25am   
Avittam till 0:36am    
Sathayam till 11:07pm    

R: 01:11pm-03:01pm
Y: 07:41am-09:31am

Yogam: Ma 0:36am; Si
Guli: 11:21am-01:11pm
Yogam: Si 11:07pm; Am

K.Sashti
K.Sashti  
27
K.Sashti till 6:09am   
Poorattathi till 9:41pm    

R: 03:01pm-04:50pm
Y: 05:52am-07:41am

Yogam: Si 9:41pm; Si
Guli: 09:31am-11:20am
 
28
K.Sapthami till 3:57am   
Uthirattathi till 8:20pm    

R: 11:21am-01:10pm
Y: 04:51pm-06:40pm

Yogam: Si 8:20pm; Am
Guli: 07:41am-09:30am

K.Ashtami  
29
K.Navami till 11:49pm   
K.Ashtami till 1:50am   
Revathi till 7:05pm    

Yogam:
R: 09:31am-11:20am
Y: 03:01pm-04:50pm

Yogam: Ma 7:05pm; Si
Guli: 05:52am-07:41am
 
30
K.Dashami till 9:56pm   
Aswini till 5:57pm    

R: 06:41pm-08:30pm
Y: 01:12pm-03:01pm

Yogam: Si 5:57pm; Si
Guli: 04:51pm-06:40pm
 
           

This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:07 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

calendar