சிவய.திருக்கூட்டம்
sivaya.org
Please set your language preference
by clicking below languages link
Search this site with
words in any language e.g. पोऱ्‌ऱि
song/pathigam/paasuram numbers: e.g. 7.039

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian   Spanish   Hebrew  

Ganesha Bhajans     

Shivan Bhajans     

Murugan Bhajans     

Amman Bhajans     

Krishna Bhajans     

Karuppar Bhajans     

God Bhajan
அம்மன்   அங்கயற்கன்னி பாமாலை  
அம்மன்   அயிகிரி நந்தினி  
அம்மன்   ஓம் ஜய ஜகதீஷ ஹரே  
அம்மன்   செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா  
அம்மன்   திரு விளக்கை ஏற்றி வைத்தோம்  
அம்மன்   பாக்கியம் தான் லட்சுமி வாருமம்மா  
அம்மன்   மலர் அர்ச்சனை பாடல்  
கருப்பர்   அங்கே இடி முழங்குது  
கருப்பர்   அள்ளி முடிச்ச கொண்டையப்பா  
கருப்பர்   காக்கும் தெய்வமே-எங்கள் கருப்ப தெய்வமே  
கருப்பர்   வந்தான் கருப்பன் விளையாட  
கிருஷ்ணா   கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே  
சிவன்   அருணாச்சலசிவ அக்ஷரமணிமாலை  
சிவன்   ஆடுக நடனம் ஆடுகவே  
சிவன்   ஓடி ஓடி ஓடி ஓடி உட்கலந்த ஜோதியை  
சிவன்   தில்லை அம்பல நடராஜா  
சிவன்   தீன கருணாகரனே நடராஜா  
சிவன்   நடராஜர் பத்து பாடல்  
சிவன்   ஹர ஹர சிவனே அருணாசலனே  
பொது   கௌரி கல்யாண வைபோகமே  
பொது   மாலை சாற்றினாள்  
முருகன்   அள்ளிக் கொடுப்பதில் வல்லமை பெற்றவன் அப்பன் பழனியப்பன்  
முருகன்   அழகான பழனிமலை  
முருகன்   அழகு அழகு அழகு நம் முருகன் அழகு  
முருகன்   அவனாசிப் பத்து  
முருகன்   ஆடிப்பாடி உன்னைத்தானே தேடிவாரோமே  
முருகன்   ஆடு மயிலே கூத்தாடு மயிலே  
முருகன்   ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே  
முருகன்   ஆறுமுக சுவாமி விருத்தம்  
முருகன்   ஆலோலம் பாடுகுற வள்ளியம்மை  
முருகன்   ஈசனோடு பேசியது போதுமே  
முருகன்   எத்தனை அலங்காரம் முத்தமிழ் முருகனுக்கு  
முருகன்   என்னப்பனே ... என் அய்யனே  
முருகன்   என்னோடும் பேசு சாமிநாதா  
முருகன்   ஒயிலாட்டம்  
முருகன்   ஓரு தரம் சரவணபவா என்று சொல்பவர்  
முருகன்   காவடிப்பாட்டு  
முருகன்   கொடுமளுர் முருகன் பதிகம் - பூ மேவு சண்முக விலாசமும்  
முருகன்   சந்தமிகு செந்தமிழில் மாலை தொடுத்தேன்  
முருகன்   சின்ன சின்ன முருகா முருகா  
முருகன்   சுட்டதிரு நீறெடுத்து  
முருகன்   சொல்லுங்கோ.. வேல்முருகா வேல்முருகா வேல்!  
முருகன்   தங்கரதம் ஒன்று இங்கு அசைந்து வரச்  
முருகன்   நீங்கள் வாருமே...பெருத்த பாருளீர்  
முருகன்   நீயல்லால் தெய்வமில்லை  
முருகன்   நீரய்யா காவேரி  
முருகன்   பச்சை மயில் வாகனனே  
முருகன்   பழனிமலை படியேறு  
முருகன்   பாசி படர்ந்த மலை முருகையா  
முருகன்   மயிலே மயிலே நீ ஆடு  
முருகன்   முத்தான முத்துக் குமரா  
முருகன்   முத்துக்குமாரனடி அம்மா  
முருகன்   முருகா முருகா முருகா முருகா அரகரோகரா  
முருகன்   ரோஜாப்பூ மணக்குதென்று  
முருகன்   வருவாண்டி தருவாண்டி மலையாண்டி  
முருகன்   வாவா முருகா வடிவேலா  
முருகன்   வேலவா வடி வேலவா  
முருகன்   வேலுண்டு வினையில்லை மயிலுண்டு பயமில்லை  
முருகன்   வேல் வேல் வடிவேல் வேதாந்த வடிவேல்  
முருகன்   ஹர ஹர சுப்ரமண்யம்  
விநாயகர்   ஓம் கணேச பாஹிமாம்  
விநாயகர்   ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரா சக்தி  
விநாயகர்   கணேச சரணம்  
விநாயகர்   கலைநிறை கணபதி சரணம்  
விநாயகர்   தொந்தி கணபதி  
விநாயகர்   பிள்ளையார் பிள்ளையார்  
விநாயகர்   பொம்ம பொம்மதா தைய  
விநாயகர்   மங்களத்து நாயகனே  

Back to Top


This page was last modified on Thu, 09 May 2024 05:33:07 +0000
          send corrections and suggestions to admin-at-sivaya.org

bhajan list